#VoiceLunchNL 7: Inclusie, wat is het en hoe bewaak je het?

“Inclusie is de insluiting in de samenleving van achtergestelde groepen op basis van gelijkwaardige rechten en plichten.” aldus Wikipedia. Voice helpt ouderen met moderne technologie omgaan, slechtziende hebben baat bij het groeiend aantal voice services, minder mobiele mensen kunnen meer thuis door voice IoT. En vrouwen, mannen of onzijdige stem, met een Surinaams accent? Wat is het inclusie werkveld? Dat verkennen we samen, kom vertellen wat het voor jou betekent en hoe je voice services inclusief maakt en welke kansen voice voor inclusie ontsluit.

Maandag zie je hier de link voor de Zoom invite.

EN
Voice enables older adults to use new technologies and visually impaired people benefit from the growth of voice-only services. A female, male, or genderless voice? Or one with a Surinam accent? What is inclusion and how do we design for it? Let’s explore together, learn, and share what inclusion means to you and how Voice can help.

2 Likes